kruidnet

kruidnet webshop klik hier

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRUIDNET

Op uw bestellingen zijn de volgende leveringsvoorwaarden van toepassing

Verzending;

Bestellingen worden binnen 2 werkdagen na betaling verzonden onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Retouren en klachten;

Heeft u uw bestelling niet ontvangen dan kunt u binnen14 kalenderdagen na uw bestelling melding hiervan maken via e-mail. Geldende datum is de ontvangstdatum van de e-mail.

Heeft u een verkeerde of niet-deugende bestelling ontvangen, dan kunt u binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling melding hiervan maken via e-mail.

Geldende datum is de ontvangstdatum van de e-mail.

Bestellingen kunnen binnen 14 kalenderdagen na bestelling geannuleerd of retour gezonden worden, ongeacht de reden en voldoende gefrankeerd en ongeopend.

Prijzen/betaling/aanvaarding bestelling;

Genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Bij elke bestelling ontvangt u een bestelbon met daarop het orderbedrag in- en exclusief BTW en een bestelnummer.

Nadat u een bestelling heeft geplaatst dient u gelijk te betalen. Zodra uw betaling is ontvangen op rekeningnummer BE39 9795 3636 2919 onder vermelding van uw bestelnummer wordt uw bestelling in behandeling genomen.

Een bestelling waarvoor onvoldoende betaling is ontvangen kan niet in behandeling genomen worden. Dat geldt tevens voor onjuiste en/of onvolledige bestellingen.. In dat geval zal u via het opgegeven e-mail adres of telefoonnummer een melding ontvangen.

kruidnet behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

Gebruik producten;

Al onze producten dienen gebruikt te worden conform de gebruiksaanwijzng.

Het gebruik van al onze producten geschiedt voor eigen rekening en risico. kruidnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook als gevolg van het gebruik van onze producten.

Privacy

kruidnet respecteert en beschermt uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Alle opgegeven persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het beantwoorden van uw vraag of de verwerking van uw order door kruidnet.

Vragen;

Al uw vragen kan u stellen via e-mail.

vvzrl kruidnet

Rode Laakstraat 18

2431 Veerle-Laakdal

Tel 014/840452

BTW BE 0891.801.865